Privacyverklaring

Mijn Opruim Challenge is een evenement georganiseerd door Mijn Opruimcoach, gevestigd aan P. Mondriaanlaan 84, 2408 DJ Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mijnopruimcoach.nl
P. Mondriaanlaan 84
2408 DJ Alphen aan den Rijn 06-24824092

Lammy Wolfslag is de Functionaris Gegevensbescherming van Mijn Opruimcoach. Zij is te bereiken via lammy@mijnopruimcoach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Mijn Opruimcoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Land en Plaats
– Bedrijfsnaam [optioneel]

Het platform waarop deze website is gemaakt is WordPress en standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke gegevens over bezoekers, alleen de gegevens die getoond worden in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers. Maar sommige van de gebruikte plugins kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen:

MailPoet nieuwsbrief & e-mails
Als je je hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief of je bent lid van onze site (als je kan inloggen) of je hebt al eerder gekocht op onze site, dan bestaat de kans dat je e-mails van ons krijgt.
We versturen enkel e-mails waarvoor je je hebt ingeschreven, of die betrekking hebben op diensten die we eerder hebben geleverd. Om e-mails naar je te versturen, gebruiken we je naam en e-mailadres die je opgeeft. Onze site registreert ook het IP-adres dat je gebruikte toen je je aanmeldde voor de service om misbruik van het systeem te voorkomen. Deze site kan e-mails versturen via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kunnen we het ‘openen en klikken op onze e-mails’ volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren. Geen identificeerbare informatie wordt buiten deze website bijgehouden behalve het e-mailadres.

WooCommerce en Mollie
De online winkel en het betalingssytseem maken gebruik van de plugins Woocommerce en Mollie.
We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
    •    Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
    •    Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
    •    Emailadres

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.
Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, e-mailadres, betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
    •    Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
    •    Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
    •    Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
    •    Om je account voor onze winkel in te stellen
    •    Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting

Als je een account aanmaakt, worden je naam, e-mailadres gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld 5 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres.

Wie van ons team heeft toegang
Beheerders van deze website hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Beheerders hebben bijvoorbeeld toegang tot:
    •    Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het emailadres, en
    •    Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen
We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals betalingen. Om betalingen af te kunnen handelen wordt gebruik gemaakt van Mollie als Payment Service Provider. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Ook Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Zie hun privacyverklaring.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Mijn Opruimcoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– loginnaam
– wachtwoord

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Mijn Opruimcoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Mijn Opruimcoach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Mijn Opruimcoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mijn Opruimcoach) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Mijn Opruimcoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Mijn Opruimcoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijn Opruimcoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Standaard deelt WordPress geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Mijn Opruimcoach gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijn Opruimcoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mijnopruimcoach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mijn Opruimcoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Mijn Opruimcoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mijnopruimcoach.nl